دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

مهمانی خوش آمدگویی دین شاه ایرانی

مهمانی خوش آمدگویی دین شاه ایرانی

با حضور فرماندار فارس در باغی در شیراز

نمای تفصیلی

 • تاریخ ۲۸ فروردين ۱۳۱۱ ش
 • یادداشت ها

  نوشته پشت عکس (به فارسی): «۲۸ فروردین ۱۳۱۱ در باغ [ناخوانا] شیراز»

 • مجموعه ها بانو باشی- بهزاد کردی تبار
 • متعلق به مجموعه بانو باشی- بهزاد کردی تبار
 • محدودیت بدون محدودیت
 • تاریخ آپلود ۱۲ اسفند ۱۴۰۰ ش
 • آخرین ویرایش ۱۸ اسفند ۱۴۰۰ ش
 • شماره سند 21216A6
 •