دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

افتتاح مدرسه دخترانه انوشیروان دادگر

افتتاح مدرسه دخترانه انوشیروان دادگر

سخنرانی ارباب کیخسرو در مراسم افتتاح مدرسه

نمای تفصیلی

  • تاریخ اواسط قرن ۱۴ ق
  • مجموعه ها بانو باشی- بهزاد کردی تبار
  • متعلق به مجموعه بانو باشی- بهزاد کردی تبار
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۱۲ اسفند ۱۴۰۰ ش
  • آخرین ویرایش ۱۸ اسفند ۱۴۰۰ ش
  • شماره سند 21216A5
  •