دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

نامه موثق الدوله به نظام السلطنه، ۱۳۳۲ ق

نامه موثق الدوله به نظام السلطنه، ۱۳۳۲ ق

نامه به همراه پاکت از وزارت دربار اعظم (موثق الدوله) به نظام السلطنه، حاکم بروجرد و لرستان، درباره ملکی متعلق به حرمت الدوله و بنای غیر شرعی مهر علیخان و سردار خان در آنجا، و ادامه آن‌ها به به ابنای عمارت با وجودی که قبل از رفتن مخاطب در این باره حکم داده شده بود. او تقاضای جلوگیری از این اقدامات دارد و درخواست می‌کند آن‌ها، در صورت ادعای مالکیت، از مجرای قانونی اقدام کنند.

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۲۳ رمضان ۱۳۳۲ ق
  • مجموعه ها بانو باشی- بهزاد کردی تبار
  • متعلق به مجموعه بانو باشی- بهزاد کردی تبار
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۱۲ اسفند ۱۴۰۰ ش
  • آخرین ویرایش ۱۸ اسفند ۱۴۰۰ ش
  • شماره سند 21216A4
  •