دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

نامه فضل الله خان مزین السلطان به نصرت خانم

نامه فضل الله خان مزین السلطان به نصرت خانم

نامه به همراه پاکت از فضل الله خان مزین السلطان کاشانی (پسر محمد علی) به نصرت خانم، که ضمن احوالپرسی، به آوردن توتون سیگار، و پوتین‌هایی که مخاطب سفارش داده اشاره می‌کند.

نمای تفصیلی

  • تاریخ اواسط قرن ۱۴ ق
  • مجموعه ها بانو باشی- بهزاد کردی تبار
  • متعلق به مجموعه بانو باشی- بهزاد کردی تبار
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۱۲ اسفند ۱۴۰۰ ش
  • آخرین ویرایش ۱۸ اسفند ۱۴۰۰ ش
  • شماره سند 21216A3
  •