دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

عکس گروهی

عکس گروهی

از راست: محمد حسین میرزا فیروز، نظام الدین میرزا، و محمد ولی میرزا [؟]

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۱۳۲۲ یا ۱۳۲۳ ق
  • مجموعه ها عزت الملک فرمانفرمائیان
  • متعلق به مجموعه عزت الملک فرمانفرمائیان
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۹ آذر ۱۴۰۱ ش
  • آخرین ویرایش ۱۵ بهمن ۱۴۰۱ ش
  • شماره سند 20215A2
  •