دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

نکاح نامه خانم صغری و میرزا ابوالقاسم، ۱۳۳۰ ق

نکاح نامه خانم صغری و میرزا ابوالقاسم، ۱۳۳۰ ق

نکاح نامه خانم رباب معروف به خانم صغری، دختر آقا میرزا محمد خلیل معروف به آقا میرزا وهاب تاجر، و آقا میرزا ابوالقاسم، پسر حاجی میرزا ابوطالب تاجر، با صداق چهارصد تومان وجه رایج مسکوک به سکه سلطان احمدشاهی شامل دویست تومان از وجه مزبور، یک مجلد کلام الله مجید مقوم به مبلغ چهارده تومان، یک جاریه مقوم به مبلغ چهل تومان، مقداری ابریشم خام، و پنج مثقال مروارید

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۱۵ شعبان ۱۳۳۰ ق
  • ابعاد ۱۶ × ۲۸.۵ سانتیمتر
  • مجموعه ها نسرین دست‌ غیب بهشتی
  • متعلق به مجموعه نسرین دست‌ غیب بهشتی
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۷ اسفند ۱۳۹۸ ش
  • آخرین ویرایش ۲۲ اسفند ۱۳۹۸ ش
  • شماره سند 19213A6
  •