دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

عکس خانوادگی

عکس خانوادگی

ردیف جلو از راست: دانا، صغری خلیلی، و پیام، ایستاده در پشت: رضا دستغیب بهشتی با افشین در بغلش

نمای تفصیلی

 • تاریخ قرن ۱۴ ق
 • یادداشت ها

  نوشته پشت عکس: «مامان بزرگ همراه با پسر کوچکشان دکتر رضا و نوه‌هایشان دانا - پیام و افشین در بغل پدرش»

 • ابعاد ۱۰.۵ × ۷.۵ سانتیمتر
 • مجموعه ها نسرین دست‌ غیب بهشتی
 • متعلق به مجموعه نسرین دست‌ غیب بهشتی
 • محدودیت بدون محدودیت
 • تاریخ آپلود ۷ اسفند ۱۳۹۸ ش
 • آخرین ویرایش ۲۱ اسفند ۱۳۹۸ ش
 • شماره سند 19213A36
 •