دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

عکس خانوادگی

عکس خانوادگی

از راست: سیروس، عباس، ناهید، ایران، و نسرین

نمای تفصیلی

 • تاریخ ۱۳۳۲ ش
 • یادداشت ها

  نوشته پشت عکس: «از چپ به راست نسرین- ایران - ناهید - عباس همگی دست غیب بهشتی همراه با سیروس یزدانی پسر عزت خانم خواهر بزرگمان، شیراز، احتمالا بعد از سال ۱۳۳۲ می باشد»

 • ابعاد ۱۱.۵ × ۸.۵ سانتیمتر
 • مجموعه ها نسرین دست‌ غیب بهشتی
 • متعلق به مجموعه نسرین دست‌ غیب بهشتی
 • محدودیت بدون محدودیت
 • تاریخ آپلود ۷ اسفند ۱۳۹۸ ش
 • آخرین ویرایش ۲۱ اسفند ۱۳۹۸ ش
 • شماره سند 19213A29
 •