دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

ایران دستغیب بهشتی

ایران دستغیب بهشتی

نمای تفصیلی

 • تاریخ ۲ اسفند ۱۳۳۰ ش
 • یادداشت ها

  مهر پشت عکس: «عکاسخانه ویلا - شاه آباد»

 • ابعاد ۴ × ۶.۵ سانتیمتر
 • مجموعه ها نسرین دست‌ غیب بهشتی
 • متعلق به مجموعه نسرین دست‌ غیب بهشتی
 • محدودیت بدون محدودیت
 • تاریخ آپلود ۷ اسفند ۱۳۹۸ ش
 • آخرین ویرایش ۲۱ اسفند ۱۳۹۸ ش
 • شماره سند 19213A20
 •