دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

بیع نامه حاجیه زهرا و حاجیه خدیجه، ۱۲۹۶ ق

بیع نامه حاجیه زهرا و حاجیه خدیجه، ۱۲۹۶ ق

حاجیه زهرا، همسر مرحوم حاجی سید رضا، سهم خود (ثلث) و دخترش، حاجیه خدیجه، را از ملک موروثی واقع در محله سنجه دروازه در بندر ابوشهر [بوشهر] به ازای مبلغ هفتاد تومان رایج دارالعلم شیراز به آقا میراحمد، پسر آقا میرغفار دوانی، فروخته است؛ شهربانو بگم، دختر دیگر سید رضا، سهم خود را نفروخته است.

نمای تفصیلی

 • تاریخ ۲۶ جمادی‌الثانی ۱۲۹۶ ق
 • یادداشت ها

  شامل اصل و سواد سند

 • ابعاد ۲۱ × ۳۰ سانتیمتر
 • مجموعه ها نسرین دست‌ غیب بهشتی
 • متعلق به مجموعه نسرین دست‌ غیب بهشتی
 • محدودیت بدون محدودیت
 • تاریخ آپلود ۷ اسفند ۱۳۹۸ ش
 • آخرین ویرایش ۲۲ اسفند ۱۳۹۸ ش
 • شماره سند 19213A13
 •