دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

بیع نامه، ۱۳۴۵ ق

بیع نامه، ۱۳۴۵ ق

حاجی میرمختار آقا، آقا میرمحمد، و حاجی میرجلال چند باب دکان شامل سه باب در میدان قدیم خبازی، یک باب دکان نشیمن فعلی مشهدی رضا، یک باب دکان نشیمن فعلی مشهدی کریم اشلقی، و نصف دکان از نصف دو باب شراکتی با آقای حاجی محمد علی (ابتیاعی از خاور خانم و درخشنده خانم، دختران حاجی عباسقلی)، را به مشهدی حمدالله امین الرعایا و عبدالحسین خان، به مبلغ هشتصد و چهل تومان فروخته‌اند. در حاشیه، به تاریخ ۲۹ شعبان ۱۳۴۶، مشهدی حمدالله امین الرعایا تمام حصه خود را در مقابل چهارصد و بیست تومان به میرزا باقر اسکندرزاده واگذار کرده است.

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۲۹ جمادی‌الاول ۱۳۴۵ ق
  • ابعاد ۲۰.۵ × ۳۴ سانتیمتر
  • مجموعه ها فراز اسکندری
  • متعلق به مجموعه فراز اسکندری
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۱۷ بهمن ۱۳۹۸ ش
  • آخرین ویرایش ۲۲ اسفند ۱۳۹۸ ش
  • شماره سند 19212A7
  •