دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

اقرار نامه درباره میراث حاجی اسکندر، ۱۳۴۳ ق

اقرار نامه درباره میراث حاجی اسکندر، ۱۳۴۳ ق

اقرار نامه آقا مهدی، قمر خانم، و مادرشان، فاطمه خانم، در خصوص حل و فصل اختلاف در مورد ترکه مرحوم حاج اسکندر میانجی با میرزا باقر، که فرزند حاج اسکندر از مادری دیگر است؛ با مهر محمد بن محمد علی

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۲۰ ذی‌الحجه ۱۳۴۳ ق
  • ابعاد ۱۸ × ۲۳ سانتیمتر
  • مجموعه ها فراز اسکندری
  • متعلق به مجموعه فراز اسکندری
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۱۷ بهمن ۱۳۹۸ ش
  • آخرین ویرایش ۲۲ اسفند ۱۳۹۸ ش
  • شماره سند 19212A5
  •