دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

درباره اختلاف فاطمه خانم و محمد باقر، ۱۳۳۹ ق

درباره اختلاف فاطمه خانم و محمد باقر، ۱۳۳۹ ق

نامه ایالت آذربایجان به حکوت گرمرود در خصوص رد شکایت فاطمه خانم تبریزی [همسر حاج اسکندر] علیه محمد باقر میرزا میانجی، پسر مرحوم حاج اسکندر

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۶ دى ۱۲۹۹ ش
  • ابعاد ۱۳.۵ × ۲۱ سانتیمتر
  • مجموعه ها فراز اسکندری
  • متعلق به مجموعه فراز اسکندری
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۱۷ بهمن ۱۳۹۸ ش
  • آخرین ویرایش ۲۲ اسفند ۱۳۹۸ ش
  • شماره سند 19212A2
  •