دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

خدیجه خانم مشیری و امام قلی میرزا

خدیجه خانم مشیری و امام قلی میرزا

خدیجه خانم مشیری و همسرش، امام قلی میرزا

نمای تفصیلی

 • تاریخ ۱۳۱۵ ش
 • یادداشت ها

  تصویر از کپی است؛ کپی دیگری از این عکس در مجموعه اصغر محمدزاده با شماره 16174A3 موجود است.

 • مجموعه ها مجید خلیل زاده
 • متعلق به مجموعه مجید خلیل زاده
 • محدودیت بدون محدودیت
 • تاریخ آپلود ۳۰ بهمن ۱۳۹۷ ش
 • آخرین ویرایش ۲۱ فروردين ۱۳۹۸ ش
 • شماره سند 17208A25
 •