دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

جشن در ارومیه

جشن در ارومیه

نوشته روی عکس، بالا: جشن با دهل شاهزاده امامقلی میرزا حکمران ارومیه در میدان [؟] محوطه زندان فعلی رضائیه؛ پایین: قرن ۱۹، پسر در لباس دختر

نمای تفصیلی

 • تاریخ اوایل قرن ۱۴ ق
 • یادداشت ها

  اطلاعات را صاحب مجموعه در اختیار ما قرار داده است.

 • مجموعه ها مجید خلیل زاده
 • متعلق به مجموعه مجید خلیل زاده
 • محدودیت بدون محدودیت
 • تاریخ آپلود ۳۰ بهمن ۱۳۹۷ ش
 • آخرین ویرایش ۲۱ فروردين ۱۳۹۸ ش
 • شماره سند 17208A10
 •