دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

عکس گروهی، ۱۳۱۶ ش

عکس گروهی، ۱۳۱۶ ش

از راست: عفت خانم و مریم فیروز؛ کودک: افسانه اسفندیاری

نمای تفصیلی

  • تاریخ قرن ۱۴ ق
  • ابعاد ۱۲ × ۹ سانتیمتر
  • مجموعه ها افسانه اسفندیاری (گیدفر)
  • متعلق به مجموعه افسانه اسفندیاری (گیدفر)
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۲۷ خرداد ۱۳۹۸ ش
  • آخرین ویرایش ۲۴ تير ۱۳۹۸ ش
  • شماره سند 17207A85
  •