دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

عکس گروهی

عکس گروهی

از راست، زنان: نفر سوم: مریم فیروز، نفر پنجم: عفت الملوک، و نفر هفتم: خانم آهی؛ از سمت راست، مردان: نفر دوم: آقای اسفندیاری و نفر چهارم: موفق الدوله؛ بقیه ناشناخته هستند.

نمای تفصیلی

  • تاریخ قرن ۱۴ ق
  • ابعاد ۱۱ × ۸ سانتیمتر
  • مجموعه ها افسانه اسفندیاری (گیدفر)
  • متعلق به مجموعه افسانه اسفندیاری (گیدفر)
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۲۷ خرداد ۱۳۹۸ ش
  • آخرین ویرایش ۲۴ تير ۱۳۹۸ ش
  • شماره سند 17207A83
  •