دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

عکس خانوادگی، ۱۳۵۹ ش

عکس خانوادگی، ۱۳۵۹ ش

مریم فیروز و دخترش افسانه اسفندیاری

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۱۳۵۹ ش
  • ابعاد ۱۸ × ۱۲.۵ سانتیمتر
  • مجموعه ها افسانه اسفندیاری (گیدفر)
  • متعلق به مجموعه افسانه اسفندیاری (گیدفر)
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۲۷ خرداد ۱۳۹۸ ش
  • آخرین ویرایش ۲۴ تير ۱۳۹۸ ش
  • شماره سند 17207A73
  •