دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

جشن عروسی جباره

جشن عروسی جباره

از راست: ستاره، بداغ خانم، ماه سماء خانم، جباره، فروغ مشیری، عذرا مشیری (معلم ادبیات فارسی مدرسه ژاندارک)، و مریم؛ دو کودک جلوی تصویر از راست: حمیرا و ثریا؛ نوشته پشت عکس: «عروسی خاله جبی مادرم خاله جبی خاله ماه سما جونی ستی ثری حمی»

نمای تفصیلی

 • تاریخ قرن ۱۴ ق
 • یادداشت ها

  نسخه‌ دیگری از این عکس در مجموعه عزت فرمانفرمایان پیرنیا با شماره 13102A27 موجود است.

 • ابعاد ۱۷.۵ × ۱۲.۵ سانتیمتر
 • مجموعه ها افسانه اسفندیاری (گیدفر)
 • متعلق به مجموعه افسانه اسفندیاری (گیدفر)
 • محدودیت بدون محدودیت
 • تاریخ آپلود ۲۷ خرداد ۱۳۹۸ ش
 • آخرین ویرایش ۲۴ تير ۱۳۹۸ ش
 • شماره سند 17207A5
 •