دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

عکس گروهی، ۱۳۲۵ ش

عکس گروهی، ۱۳۲۵ ش

از سمت راست: ناشناخته، عظمی عدل، و فروغ عدل؛ نوشته زیر عکس: «باشگاه افسران ۹ خرداد ۱۳۲۵»

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۹ خرداد ۱۳۲۵ ش
  • ابعاد ۱۳ × ۸.۵ سانتیمتر
  • مجموعه ها عظمی عدل
  • متعلق به مجموعه عظمی عدل
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۷ تير ۱۳۹۸ ش
  • آخرین ویرایش ۲۴ تير ۱۳۹۸ ش
  • شماره سند 17205A2
  •