دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

عکس خانوادگی

عکس خانوادگی

از راست: منوچهر میرزا و ضیاءالدوله؛ نوشته زیر عکس: «پدر بزرگ مادری و ضیاءالدوله دایی من»

نمای تفصیلی

  • تاریخ قرن ۱۴ ق
  • ابعاد ۱۰ × ۱۶.۵ سانتیمتر
  • مجموعه ها عظمی عدل
  • متعلق به مجموعه عظمی عدل
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۷ تير ۱۳۹۸ ش
  • آخرین ویرایش ۲۴ تير ۱۳۹۸ ش
  • شماره سند 17205A16
  •