دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

عکس گروهی، ۱۳۲۶ ش

عکس گروهی، ۱۳۲۶ ش

مراسم عقد عظمی عدل در سال ۱۳۲۶شمسی؛ نفر اول از سمت راست بتول عدل، نفر اول از سمت چپ ضیاءالملوک، و بقیه ناشناخته

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۱۳۲۶ ش
  • ابعاد ۹.۵ × ۱۴ سانتیمتر
  • مجموعه ها عظمی عدل
  • متعلق به مجموعه عظمی عدل
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۷ تير ۱۳۹۸ ش
  • آخرین ویرایش ۲۴ تير ۱۳۹۸ ش
  • شماره سند 17205A13
  •