دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

عکس گروهی، ۱۳۱۶ ش

عکس گروهی، ۱۳۱۶ ش

از سمت چپ: عظمی عدل و دایه‌اش، حاجیه فاطمه؛ نوشته زیر عکس: «طهران»

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۱۳۱۶ ش
  • ابعاد ۸.۵ × ۱۱.۵ سانتیمتر
  • مجموعه ها عظمی عدل
  • متعلق به مجموعه عظمی عدل
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۷ تير ۱۳۹۸ ش
  • آخرین ویرایش ۲۴ تير ۱۳۹۸ ش
  • شماره سند 17205A11
  •