دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

خاطرات عظمی عدل

خاطرات عظمی عدل

کتاب «مرا بشناسید» مشتمل بر خاطرات شخصی عظمی عدل (نفیسی) درباره خود، خانواده، و اجدادش است که به تقاضای پسرش، کامران، نگاشته شده و به چاپ رسیده است.

نمای تفصیلی

  • آفریننده عظمی عدل
  • تاریخ قرن ۱۴ ق
  • مجموعه ها عظمی عدل
  • متعلق به مجموعه عظمی عدل
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۷ تير ۱۳۹۸ ش
  • آخرین ویرایش ۲۴ تير ۱۳۹۸ ش
  • شماره سند 17205A1
  •