دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

عکس گروهی

عکس گروهی

از راست: احمد قوام، پروانه، پسر وثوق الدوله (داماد)، حسینقلی خان ذوالفقاری، و بدرالملوک

نمای تفصیلی

  • تاریخ قرن ۱۴ ق
  • ابعاد ۱۵.۵ × ۱۰ سانتیمتر
  • مجموعه ها سیما امیرابراهیمی-ذوالفقاری
  • متعلق به مجموعه سیما امیرابراهیمی-ذوالفقاری
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۲۶ بهمن ۱۳۹۷ ش
  • آخرین ویرایش ۲۱ فروردين ۱۳۹۸ ش
  • شماره سند 17203A92
  •