دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

ماه تابان ابراهیمی

ماه تابان ابراهیمی

ماه تابان ابراهیمی (مادر سیما امیرابراهیمی)

نمای تفصیلی

  • تاریخ قرن ۱۴ ق
  • ابعاد ۱۰ × ۱۳ سانتیمتر
  • مجموعه ها سیما امیرابراهیمی-ذوالفقاری
  • متعلق به مجموعه سیما امیرابراهیمی-ذوالفقاری
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۲۶ بهمن ۱۳۹۷ ش
  • آخرین ویرایش ۲۱ فروردين ۱۳۹۸ ش
  • شماره سند 17203A85
  •