دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

نامه احوال‌پرسی

نامه احوال‌پرسی

نویسنده پس از احوال‌پرسی به مواردی از جمله مسائل مربوط به اداره امور خانه اشاره می‌کند.

نمای تفصیلی

  • تاریخ بدون تاریخ
  • ابعاد ۱۴ × ۲۲.۵ سانتیمتر
  • مجموعه ها سیما امیرابراهیمی-ذوالفقاری
  • متعلق به مجموعه سیما امیرابراهیمی-ذوالفقاری
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۲۶ بهمن ۱۳۹۷ ش
  • آخرین ویرایش ۳ ارديبهشت ۱۳۹۸ ش
  • شماره سند 17203A79
  •