دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

نامه، ۱۳۲۱ ش

نامه، ۱۳۲۱ ش

نویسنده نامه پس از سلام و احوال‌پرسی، به مواردی از قبیل زیارت و نرخ مواد خوراکی اشاره می‌کند.

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۲۴ بهمن ۱۳۲۱ ش
  • ابعاد ۱۴.۵ × ۲۲ سانتیمتر
  • مجموعه ها سیما امیرابراهیمی-ذوالفقاری
  • متعلق به مجموعه سیما امیرابراهیمی-ذوالفقاری
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۲۶ بهمن ۱۳۹۷ ش
  • آخرین ویرایش ۳ ارديبهشت ۱۳۹۸ ش
  • شماره سند 17203A75
  •