دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

راضیه خانم

راضیه خانم

از راست: راضیه خانم، ملقب به فرح الدوله (مادر ناصرالدوله)، و ناشناخته؛ نوشته پشت عکس: «اسم: راضیه خانم، لقب: فرحت الدوله [فرح الدوله]»

نمای تفصیلی

  • تاریخ اوایل قرن ۱۴ ق
  • ابعاد ۵.۵ × ۸.۵ سانتیمتر
  • مجموعه ها سیما امیرابراهیمی-ذوالفقاری
  • متعلق به مجموعه سیما امیرابراهیمی-ذوالفقاری
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۲۶ بهمن ۱۳۹۷ ش
  • آخرین ویرایش ۲۱ فروردين ۱۳۹۸ ش
  • شماره سند 17203A66
  •