دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

صلح نامه میان محمد صادق و بهانه خانم، ۱۳۱۲

صلح نامه میان محمد صادق و بهانه خانم، ۱۳۱۲

صلح نامه محمد صادق، پسر مرحوم حاجی محمد باقر جلیل آبادی، با دختر کوچکش، بهانه خانم، مبنی بر مصالحه تمام ارث پدری خود شامل املاک، عمارات، اغنام و احشام در ازای یک چارک قند سفید و پانصد دینار پول سیاه رایج

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۲۸ شوال ۱۳۱۲ ق
  • ابعاد ۱۹ × ۲۲ سانتیمتر
  • مجموعه ها سیما امیرابراهیمی-ذوالفقاری
  • متعلق به مجموعه سیما امیرابراهیمی-ذوالفقاری
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۲۶ بهمن ۱۳۹۷ ش
  • آخرین ویرایش ۳ ارديبهشت ۱۳۹۸ ش
  • شماره سند 17203A60
  •