دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

صلح نامه میان بهانه خانم و امام قلی، ۱۳۲۰ ق

صلح نامه میان بهانه خانم و امام قلی، ۱۳۲۰ ق

صلح نامه بهانه خانم، دختر مرحوم محمد صادق بیک جلیل آبادی، با مشهدی امام قلی، پسر مرحوم مشهدی نوروز علی، مبنی بر مصالحه همگی اموالش در ازای مبلغ یک‌صد تومان ریال جدیدالضرب و پنج مثقال نبات بندری

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۷ ذی‌القعده ۱۳۲۰ ق
  • ابعاد ۲۲ × ۳۵.۵ سانتیمتر
  • مجموعه ها سیما امیرابراهیمی-ذوالفقاری
  • متعلق به مجموعه سیما امیرابراهیمی-ذوالفقاری
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۲۶ بهمن ۱۳۹۷ ش
  • آخرین ویرایش ۳ ارديبهشت ۱۳۹۸ ش
  • شماره سند 17203A43
  •