دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

صلح نامه معصومه خانم و محمد تقی، ۱۳۱۹ ق

صلح نامه معصومه خانم و محمد تقی، ۱۳۱۹ ق

صلح نامه معصومه خانم، دختر مرحوم میرزا ابراهیم خان امیرتومان، با سید محمد تقی بر سر انتقال تمام ارث‌اش شامل املاک، مزارع، قطعات، مستندات، طواحین، دکاکین، عمارات، الحمامات، نقود و فروش، ظروف طلا و نقره، جواهرات و مسینه‌آلات، خیول، دواب، احشام و اغنام به مال‌المصالحه یک من به سنگ تبریز قند روسی و یک چارک نبات بندری؛ سید محمد تقی در تاریخ بیست و چهارم رجب ۱۳۱۹ ق، تمامی اموالی را که مصالحه کرده بود به معصومه خانم به مبلغ مال‌المصالحه قبلی، دوباره منتقل کرد.

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۲۲ جمادی‌الاول ۱۳۱۹ ق
  • ابعاد ۲۰.۵ × ۳۲.۵ سانتیمتر
  • مجموعه ها سیما امیرابراهیمی-ذوالفقاری
  • متعلق به مجموعه سیما امیرابراهیمی-ذوالفقاری
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۲۶ بهمن ۱۳۹۷ ش
  • آخرین ویرایش ۳ ارديبهشت ۱۳۹۸ ش
  • شماره سند 17203A42
  •