دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

سه نسخه از صلح نامه قمرتاج خانم با فرزندانش، ۱۳۴۱ ق

سه نسخه از صلح نامه قمرتاج خانم با فرزندانش، ۱۳۴۱ ق

سه نسخه از صلح نامه قمرتاج خانم (ملقب به حجاب‌السلطنه) با سه نفر از فرزندانش، سلطان احمد خان منیع‌الدوله، سلطان حمید خان، و ذوالفقار خان بیوک خان، مبنی بر مصالحه هفت قطعه املاک موروثی و متصرفی خود

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۱۲ جمادی‌الثانی ۱۳۴۱ ق
  • ابعاد ۲۵.۵ × ۵۱.۵ سانتیمتر، ۲۵.۵ × ۴۷ سانتیمتر، ۲۶ × ۳۵.۵ سانتیمتر
  • مجموعه ها سیما امیرابراهیمی-ذوالفقاری
  • متعلق به مجموعه سیما امیرابراهیمی-ذوالفقاری
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۲۶ بهمن ۱۳۹۷ ش
  • آخرین ویرایش ۳ ارديبهشت ۱۳۹۸ ش
  • شماره سند 17203A29
  •