دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

بیع نامه فروش ملک، ۱۲۸۸ ق

بیع نامه فروش ملک، ۱۲۸۸ ق

بیع نامه پریزاد خانم، دختر مرحوم عبدالله، و کرم علی، پسر مرحوم میرزا تقی، با رضا قلی خان، پسر مرحوم مظفرالدوله میرزا ابراهیم خمسه، بر سر فروش تمامی مساحت نیم چارک ملک از جمله شش دانگ قریه لهبه با چهار حد معین جمیع توابع به مبلغ دو تومان و پنج‌هزار دینار نقد روپیه ناصرالدین شاهی ۲۶ نخودی عددی هزار دینار

نمای تفصیلی

  • تاریخ رمضان ۱۲۸۸ ق
  • ابعاد ۲۱.۵ × ۳۵.۵ سانتیمتر
  • مجموعه ها سیما امیرابراهیمی-ذوالفقاری
  • متعلق به مجموعه سیما امیرابراهیمی-ذوالفقاری
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۲۶ بهمن ۱۳۹۷ ش
  • آخرین ویرایش ۳ ارديبهشت ۱۳۹۸ ش
  • شماره سند 17203A23
  •