دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

نکاح نامه نورالعین خانم و نصرالله خان قاجار، ۱۳۱۶ ق

نکاح نامه نورالعین خانم و نصرالله خان قاجار، ۱۳۱۶ ق

نکاح نامه نورالعین خانم، دختر محمد مهدی خان فرزند وکیل‌الملک، و نصرالله خان قاجار، پسر محمد حسین خان ابن محمد ابراهیم خان قاجار کرمانی، با صداق به مبلغ هزار و صد و ده تومان وجه رایج خزانه عامر ایران؛ در انتها، صلح نامه نصرالله خان با نورالعین خانم در همین تاریخ در خصوص یک آب از شاهراه آب ملک چمک واقع در اسفندقه‌گان به مال‌المصالحه مبلغ یک‌هزار تومان نقد رایج خزانه به وصف صداق

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۹ جمادی‌الاول ۱۳۱۶ ق
  • ابعاد ۱۵.۵ × ۲۱ سانتیمتر
  • مجموعه ها خانم خواتین
  • متعلق به مجموعه خانم خواتین
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۷ اسفند ۱۳۹۷ ش
  • آخرین ویرایش ۳ ارديبهشت ۱۳۹۸ ش
  • شماره سند 17202A1
  •