دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

عکس دسته جمعی

عکس دسته جمعی

ردیف پشت، ایستاده از راست: عیسی خان ابراهیمی، نوزاد بغلش: فضل الله، گیلان خانم، و رستم خان؛ ردیف جلو، از راست: نصرت خانم، امیر [؟]، محمد‌علی امیرابراهیمی (نصرت الممالک)، کودک بغلش: فخری، و حسین [؟]

نمای تفصیلی

  • تاریخ قرن ۱۴ ق
  • مجموعه ها بیتا عامری
  • متعلق به مجموعه بیتا عامری
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۲۲ بهمن ۱۳۹۷ ش
  • آخرین ویرایش ۲۱ فروردين ۱۳۹۸ ش
  • شماره سند 17201B18
  •