دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

رسیدهای مالی

رسیدهای مالی

اسنادی با مهر زهرا خطاب به ارباب جهانگیر برای پرداخت پول (از ۱۰ تا ۵۰ تومان)

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۱۳۳۳ ق تا ۱۳۴۱ ق
  • مجموعه ها بیتا عامری
  • متعلق به مجموعه بیتا عامری
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۲۲ بهمن ۱۳۹۷ ش
  • آخرین ویرایش ۳ ارديبهشت ۱۳۹۸ ش
  • شماره سند 17201A221
  •