دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

صورت مخارج، ۱۳۳۷ ق

صورت مخارج، ۱۳۳۷ ق

آنچه به خانه میرزا عیسی خان داده شده، شامل گوشت، شکر، روغن، کاه، و زغال

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۱ رمضان ۱۳۳۷ ق
  • ابعاد ۱۰.۵ × ۱۲.۵ سانتیمتر
  • مجموعه ها بیتا عامری
  • متعلق به مجموعه بیتا عامری
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۲۲ بهمن ۱۳۹۷ ش
  • آخرین ویرایش ۳ ارديبهشت ۱۳۹۸ ش
  • شماره سند 17201A216
  •