دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

صورت حساب میرزا مهدی خان، ۱۳۳۶ ق

صورت حساب میرزا مهدی خان، ۱۳۳۶ ق

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۲۵ جمادی‌الثانی ۱۳۳۶ ق
  • ابعاد ۲۷.۵ × ۲۲ سانتیمتر
  • مجموعه ها بیتا عامری
  • متعلق به مجموعه بیتا عامری
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۲۲ بهمن ۱۳۹۷ ش
  • آخرین ویرایش ۳ ارديبهشت ۱۳۹۸ ش
  • شماره سند 17201A215
  •