دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

اوراق هویت

اوراق هویت

مجموعه‌ای از اوراق هویت صادره وزارت داخله مربوط به جیره‌بندی با مهر اداره دارائی اقتصادی کرمان که نام اشخاص زیر در صفحاتی از آن ذکر شده است: کبری شیخ شعاعی متولد ۱۳۰۶، محمد ابراهیمی متولد ۱۳۱۵، فضل‌الله خان ابراهیمی متولد ۱۳۰۹، طاهره عامری متولد ۱۳۰۶، رخساره شیخ شعاعی متولد ۱۳۰۷، فخری خانم ابراهیمی متولد ۱۳۰۵، فاطمه عامری متولد ۱۲۸۰، و محمود عامری متولد ۱۳۱۵

نمای تفصیلی

  • تاریخ قرن ۱۴ ق
  • ابعاد ۱۹ × ۱۱ سانتیمتر
  • مجموعه ها بیتا عامری
  • متعلق به مجموعه بیتا عامری
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۲۲ بهمن ۱۳۹۷ ش
  • آخرین ویرایش ۳ ارديبهشت ۱۳۹۸ ش
  • شماره سند 17201A207
  •