دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

اقرارنامه فاطمه، ۱۳۳۶ ق

اقرارنامه فاطمه، ۱۳۳۶ ق

فاطمه، همسر حسین (پسر مرحوم بابعلی باب تنکلی)، اقرار کرده است که از زمان عقد تاکنون حامله نشده است و از قرائن هم صدق کلامش معلوم شده است.

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۷ شوال ۱۳۳۶ ق
  • ابعاد ۱۱ × ۱۷ سانتیمتر
  • مجموعه ها بیتا عامری
  • متعلق به مجموعه بیتا عامری
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۲۲ بهمن ۱۳۹۷ ش
  • آخرین ویرایش ۳ ارديبهشت ۱۳۹۸ ش
  • شماره سند 17201A203
  •