دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

شکایت علیه عزیزالملوک امیر ابراهیمی، ۱۳۲۲ ش

شکایت علیه عزیزالملوک امیر ابراهیمی، ۱۳۲۲ ش

افلاطون نفیسی، در اظهارنامه روی سربرگ عدلیه کرمان، خطاب به عزیز الملوک امیرابراهیمی، از او می‌خواهد تا سنگ‌های حوض، چهل عدد شیشه از درب‌های خانه، لوله آهنی مجرای آب متعلق به خانه اندرونی، و چرخ چاه را که از خانه‌ای که بین آن‌ها مشترک بوده کنده و برده است برگردانده، در جای خود نصب کند.

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۱۸ مهر ۱۳۲۲ ش
  • ابعاد ۲۱ × ۳۳ سانتیمتر
  • مجموعه ها بیتا عامری
  • متعلق به مجموعه بیتا عامری
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۲۲ بهمن ۱۳۹۷ ش
  • آخرین ویرایش ۶ ارديبهشت ۱۳۹۸ ش
  • شماره سند 17201A200
  •