دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

تعهد به پرداخت پول، ۱۳۲۱ ش

تعهد به پرداخت پول، ۱۳۲۱ ش

تعهد خانم عزیز ابراهیمی به بهرام ملک زادگان بر سر پرداخت مبلغ یک هزار و چهارصد ریال

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۲۰ اسفند ۱۳۲۱ ش
  • ابعاد ۱۸ × ۱۱ سانتیمتر
  • مجموعه ها بیتا عامری
  • متعلق به مجموعه بیتا عامری
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۲۲ بهمن ۱۳۹۷ ش
  • آخرین ویرایش ۳ ارديبهشت ۱۳۹۸ ش
  • شماره سند 17201A199
  •