دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

مخارج بی بی و بچه‌ها

مخارج بی بی و بچه‌ها

صورت تخمین مخارج بی بی و بچه‌ها، شامل غذا، تنباکو، نفت، زغال، رخت و لباس، کفش، و ماهیانه دایه و خدمتکار

نمای تفصیلی

  • تاریخ اوایل قرن ۱۴ ق
  • ابعاد ۱۲.۵ × ۱۲ سانتیمتر
  • مجموعه ها بیتا عامری
  • متعلق به مجموعه بیتا عامری
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۲۲ بهمن ۱۳۹۷ ش
  • آخرین ویرایش ۳ ارديبهشت ۱۳۹۸ ش
  • شماره سند 17201A196
  •