دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

درباره صلح نامه میان علی اصغر و دخترش خدیجه، ۱۳۰۹ ق

درباره صلح نامه میان علی اصغر و دخترش خدیجه، ۱۳۰۹ ق

به موجب صلح‌نامه جداگانه به تاریخ بیست و هفتم شعبان ۱۲۹۶ ق، آقا علی اصغر، پسر حاجی محمد تقی بقال، تمام مایملک خود و یک درب خانه کوچک جنب خانه وقفی مرحوم پدر خود را به انضمام یک دانگ و نیم از مزرعه جلال آباد حومه کرمان با دخترش خدیجه مصالحه کرده است که امضای آقا غلام حسین، برادرزاده آقا علی اصغر، را هم دارد. در ضمن مصالحه حاضر شرط شده است که هرگاه طفل آقا علی اصغر از همسر موقتش به سن بلوغ رسید، خدیجه خانم چهل تومان به او بدهد، ۵ جمادی‌الاول ۱۳۰۹ ق.

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۵ جمادی‌الاول ۱۳۰۹ ق
  • ابعاد ۱۶.۵ × ۲۱.۵ سانتیمتر
  • مجموعه ها بیتا عامری
  • متعلق به مجموعه بیتا عامری
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۲۲ بهمن ۱۳۹۷ ش
  • آخرین ویرایش ۳ ارديبهشت ۱۳۹۸ ش
  • شماره سند 17201A181
  •