دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

بیع نامه، ۱۲۵۷ ق

بیع نامه، ۱۲۵۷ ق

بیع‌نامه علی اکبر بیک، کربلایی عباس، و دو نفر همشیره، کربلایی رقیه و زینب [یا زینت] مبنی بر فروش املاک موروثی پدرشان به کربلایی محمد، پسر مرحوم ابوالقاسم، به مبلغ چهل تومان و مال‌المصالحه غبن ده تومان؛ این املاک عبارتند از سه دانگ شایع از کل شش دانگ باغ جعفری واقع در قصر حمید با یک طاق میاه از نهر حافظ آباد و سه دانگ بانکاه و یک خمس از جمله دو خمس باغ تقی آباد، ۱۲ رجب ۱۲۵۷ ق؛‌ در حاشیه آمده است که این ملک از کربلایی محمد به آقا سید حسن قاضی بم منتقل شده است؛ در۲۳ رجب ۱۲۵۷ ق این ملک با شیخ علی اکبر، پسر آقا رضا، به مبلغ سی تومان و مال‌المصالحه غبن ده تومان مصالحه شد؛ سپس از شیخ علی اکبر به ملا حسین، پسر مرحوم عسکر؛ و بعد در ذی‌حجه سنه ۱۲۵۷ ق از او به اسحاق خان به مبلغ بیست پنج تومان و مال‌المصالحه غبن پنج تومان منتقل شده است.

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۱۲ رجب ۱۲۵۷ ق
  • ابعاد ۲۱.۵ × ۲۹.۵ سانتیمتر
  • مجموعه ها بیتا عامری
  • متعلق به مجموعه بیتا عامری
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۲۲ بهمن ۱۳۹۷ ش
  • آخرین ویرایش ۶ ارديبهشت ۱۳۹۸ ش
  • شماره سند 17201A177
  •