دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

بیع نامه میان آقا حسین و اسحق خان، ۱۲۵۷ ق

بیع نامه میان آقا حسین و اسحق خان، ۱۲۵۷ ق

بیع‌نامه ملک میان آقا حسین، فرزند عسکر، و اسحق خان عرب به ازای مبلغ بیست پنج تومان

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۱۴ ذی‌الحجه ۱۲۵۷ ق
  • ابعاد ۱۵ × ۲۲.۵ سانتیمتر
  • مجموعه ها بیتا عامری
  • متعلق به مجموعه بیتا عامری
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۲۲ بهمن ۱۳۹۷ ش
  • آخرین ویرایش ۳ ارديبهشت ۱۳۹۸ ش
  • شماره سند 17201A175
  •