دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

صلح نامه فاطمه،۱۲۴۶ ق

صلح نامه فاطمه،۱۲۴۶ ق

فاطمه، دختر علی اکبر خان و همسر اسحق خان عرب، تمامی مهر عقد خود را سوای سه دانگ باغ موسوم به باغ بیگم واقع در قصبه ماهان به مال‌المصالحه مبلغ یک‌صد دینار نقد و یک چهاریک گندم مصالحه کرده است، با این شرط که چنانچه صحیح و سالم از سفر مکه برگردد، یعنی تا مدت یک سال، اختیار فسخ مصالحه را خواهد داشت؛ مهر انتهای سند: فاطمه

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۱۳ شعبان ۱۲۴۶ ق
  • ابعاد ۱۰ × ۱۶ سانتیمتر
  • مجموعه ها بیتا عامری
  • متعلق به مجموعه بیتا عامری
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۲۲ بهمن ۱۳۹۷ ش
  • آخرین ویرایش ۳ ارديبهشت ۱۳۹۸ ش
  • شماره سند 17201A172
  •