دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

بیع نامه میان مریم بیگم و قمرنساء، ۱۲۴۷ ق

بیع نامه میان مریم بیگم و قمرنساء، ۱۲۴۷ ق

در تاریخ ۱ ذیقعده ۱۲۴۷ ق، میر عبدالحسین خان، به وکالت از همسرش مریم بگم، یک دانگ و نیم از کل شش دانگ باغ بگم واقع در قریه طیبه ماهون را به قمرنساء، دختر زینل خان، به مبلغ سی و شش تومان فروخته است. در تاریخ ۱۷ ذیقعده ۱۲۴۸ ق، شیخ زین العابدین، به وکالت از قمر نساء خانم، ملک بالا را به میرزا آقائی، به وکالت از اسحق خان پسر ابراهیم خان، به مبلغ سی تومان تبریزی فضی فروخته است، و مال‌المصالحه غبن مبلغ هشت تومان تبریزی تعیین شده است.

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۱ ذی‌القعده ۱۲۴۷ ق
  • ابعاد ۱۳ × ۲۱ سانتیمتر
  • مجموعه ها بیتا عامری
  • متعلق به مجموعه بیتا عامری
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۲۲ بهمن ۱۳۹۷ ش
  • آخرین ویرایش ۳ ارديبهشت ۱۳۹۸ ش
  • شماره سند 17201A168
  •