دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

نامه و پاکت، ۱۳۲۳ ش

نامه و پاکت، ۱۳۲۳ ش

نامه احوال‌پرسی و تبریک سال نو، همراه با پاکت نامه‌ای از سوی آقای امیری (یا امیرابراهیمی) از دولاب کرمان خطاب به عزیز خانم

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۲۱ فروردين ۱۳۲۳ ش
  • ابعاد ۲۵ × ۱۹.۵ سانتیمتر، ۱۵ × ۱۲.۵ سانتیمتر
  • مجموعه ها بیتا عامری
  • متعلق به مجموعه بیتا عامری
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۲۲ بهمن ۱۳۹۷ ش
  • آخرین ویرایش ۳ ارديبهشت ۱۳۹۸ ش
  • شماره سند 17201A135
  •